Navigatie

Contact

Send mail to the author(s) E-mail

View Richard Soeteman's profile on LinkedIn

RSS 2.0 | Atom 1.0 | CDF

Archief

Categorieën

Blogroll

Disclaimer
The opinions expressed herein are my own personal opinions and do not represent my employer's view in any way.

Sign In

Zoeken

# Monday, March 20, 2006
Monday, March 20, 2006 6:56:15 PM (GMT Standard Time, UTC+00:00) ( Atlas )

This Blog is not active anymore, further posts will be available on my company website. Read new posts here

Microsoft heeft de maart Community Technology Preview van Atlas released. Bij de maart CTP zit een go-live license, wat betekent dat je ook echt live kan met je Site.  De documentatie site is uitgebreid en verder heeft Microsoft een wedstrijd uitgeschreven waar je een Xbox 360 of 1 van de 5 Windows Mobile 5.0 Smart Phones kan winnen.

Download Atlas Maart CTP

Comments [0] | | # 
# Friday, March 17, 2006
Friday, March 17, 2006 12:15:38 PM (GMT Standard Time, UTC+00:00) ( )

This Blog is not active anymore, further posts will be available on my company website. Read new posts here

Via deze link kan je de meeste  presentaties van Devdays 2006 downloaden.  Zelf was ik dinsdag 7 maart op de Devdays en heb de volgende Sessies gevolgd:

Comments [1] | | # 
# Monday, March 13, 2006
Monday, March 13, 2006 2:42:32 PM (GMT Standard Time, UTC+00:00) ( )

This Blog is not active anymore, further posts will be available on my company website. Read new posts here

Wanneer je op zoek bent naar een bepaalde tool voor .NET is het gemakkelijk om een site te hebben waar al deze tools op verzameld staan. Madgeek Sharptoolbox is zo’n site. Alle bekende en minder bekende tools zijn hier verzameld.
Comments [0] | | # 
# Saturday, March 11, 2006
Saturday, March 11, 2006 7:45:41 AM (GMT Standard Time, UTC+00:00) ( )

This Blog is not active anymore, further posts will be available on my company website. Read new posts here

ASP.NET 2.0 biedt de mogelijkheid een defaultbutton in te stellen op het formulier. Hier maakt het niet uit of dit een submit, link of Image button is. Standaard biedt ASP.NET 1.1 geen ondersteuning voor een default link, of image button.  Dit houdt in dat elke keer dat een formulier verstuurd moet worden, de gebruiker dit moet doen door op de betreffende button te klikken.  Middels het gebruik van Javascript is dit echter wel te realiseren.

Onderstaand Javascript (alleen getest in Internet Explorer) vangt het Keypress event op pagina niveau  af, controleert of  de enter toets is gebruikt en wanneer het hidden veld __EVENTTARGET gevuld is wordt een postback gedaan.

document.attachEvent("onkeypress",checkkey);

            function GetValue(Field) {
                if (null == Field) {
                    return "";
                }
                
                if ("undefined" == typeof(Field) ) {
                    return "";
                }
                return Field.value;
            }
    
            function checkkey(e)
            {
                if(e.keyCode==13){
                    e.returnValue=false;
                    e.cancel = true;
                    var theform = document.forms[0];
                    var __EVENTTARGET = GetValue(theform.__EVENTTARGET);
                    var __EVENTARGUMENT = GetValue(theform.__EVENTARGUMENT);
                    
                    if (__EVENTTARGET.length > 0){
                        __doPostBack(__EVENTTARGET,__EVENTARGUMENT);
                    }
                }
            }

Het Page_Load event  zorgt ervoor dat het hidden veld “__EVENTTARGET” gevuld wordt met het ClientId van button lnkBVerstuur.

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e){
            Page.RegisterHiddenField("__EVENTTARGET", lnkBVerstuur.ClientID); 
}

Het Click event van lnkBVerstuur wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker daadwerkelijk op linkbutton verstuur heeft gedrukt.

private void lnkBVerstuur_Click(object sender, System.EventArgs e){
            lblOut.Text = "Op de verstuur link button geklikt";
}

Onderstaande afbeelding toont het resultaat wanneer we de applicatie starten en in het formulier op enter drukken.


 


Download hier de source code.

Comments [0] | | # 
# Friday, March 3, 2006
Friday, March 3, 2006 7:21:08 AM (GMT Standard Time, UTC+00:00) ( )

This Blog is not active anymore, further posts will be available on my company website. Read new posts here

Comments [0] | | # 
# Tuesday, February 14, 2006
Tuesday, February 14, 2006 9:33:22 AM (GMT Standard Time, UTC+00:00) ( )

This Blog is not active anymore, further posts will be available on my company website. Read new posts here

Via onderstaande deze url kan je de Visual Studio 2005 poster met meestgebruikte Namespaces en Classes downloaden.
Comments [0] | | # 
# Friday, February 3, 2006
Friday, February 3, 2006 10:57:45 PM (GMT Standard Time, UTC+00:00) ( )

This Blog is not active anymore, further posts will be available on my company website. Read new posts here

In VB.Net is het mogelijk type safety te omzeilen en standaard staat het omzeilen van de checks aan(ook in VB.NET 2005). Ik vraag me af waarom dit standaard wordt gedaan? Het zal toch niet zijn omdat je dan minder fouten tijdens het compileren krijgt? Persoonlijk vind ik een runtime fout namelijk veel erger. Neem de volgende functie:

Function GetValue(ByVal i As Single) As Single

    If i = 1 Then

        Return i

    Else

        Return "waarde als string"

    End If

End Function

 

Wanneer ik onderstaande regel gebruik om deze functie aan te roepen zal er geen foutmelding ontstaan, er wordt immers een single terug gegeven.

 

Dim waarde As Single = GetValue(1)

 

Wanneer ik echter de volgende aanroep gebruik  krijg ik wel een foutmelding omdat er geprobeerd wordt een string aan een single terug te geven.

 

Dim waarde As Single = GetValue(2)

 

Met Option Strict On zorg je ervoor dat type safety checks aanstaan. Zet deze optie dus altijd aan als je in VB.Net programmeert. Het beste kan je dit in de properties van je project instellen.

Comments [4] | | # 
# Monday, January 23, 2006
Monday, January 23, 2006 8:19:16 PM (GMT Standard Time, UTC+00:00) ( ASP.NET )

This Blog is not active anymore, further posts will be available on my company website. Read new posts here

Afgelopen week liep ik tegen een probleem aan waarbij authenticatie timeout minuten eerder optrad dan sessie timeout, terwijl beide op 20 minuten stonden ingesteld. De oorzaak was een verschil tussen de werking van sessie timeout en authenticatie timeout.

Sessie timeout wordt elke keer vernieuwd wanneer een pagina wordt opgevraagd. Dus wanneer je in je web.config aangeeft dat de sessie na 20 minuten verloopt, zal deze elke keer dat een pagina wordt opgevraagd 20 minuten na nu worden gezet(wat logisch is). Authenticatie timeout wordt pas vernieuwd wanneer 50% van de resterende tijd verstreken is. Dus wanneer je de authenticatie timeout dezelfde waarde geeft als sessie timeout zal deze de eerste 10 minuten niet vernieuwd worden. Even terug naar de pagina waar een gebruiker inlogt om 8:00. De volgende waarden worden gezet:

Sessie Timeout = 8:20
Authenticatie Timeout = 8:20

Vervolgens doet de gebruiker na 8 minuten weer een actie. De volgende waarden worden gezet:

Sessie Timeout = 8:28
Authenticatie Timeout = 8:20

Om 8:25 vraagt de gebruiker een pagina op en wordt naar de loginpagina verwezen omdat er een authenticatie timeout is opgetreden. Het menu wordt echter opgebouwd aan de hand van een sessie variabele.  Deze variabele bestaat nog steeds en toont dus het verkeerde menu. Ik heb dit opgelost door authenticatie timeout drie keer hoger te zetten dan sessie timeout.

In het Session_OnStart event van het global.asax bestand log ik middels onderstaande regel de gebruiker automatisch uit wanneer een nieuwe sessie wordt gestart(zelfs als deze niet is ingelogd).

FormsAuthentication.SignOut()

De reden waarom ik dit in het Session_OnStart event heb geplaatst is dat het Session_OnEnd event niet altijd getriggerd wordt en op deze manier weet ik zeker dat een gebruiker niet is ingelogd wanneer een sessie start.

Comments [0] | | # 
# Monday, January 16, 2006
Monday, January 16, 2006 4:26:35 PM (GMT Standard Time, UTC+00:00) ( )

This Blog is not active anymore, further posts will be available on my company website. Read new posts here

Momenteel zit ik op een klus waar VB.NET gebruikt wordt. Daarom ben ik erg blij met de "Paste As Visual Basic" add-in. Waar ik zonder problemen mijn C# code als VB.NET Code kan pasten. Download de add-in hier

Comments [0] | | # 
# Sunday, December 11, 2005
Sunday, December 11, 2005 8:52:15 AM (GMT Standard Time, UTC+00:00) ( ASP.NET )

This Blog is not active anymore, further posts will be available on my company website. Read new posts here

Via onderstaande link word je uitgelegd hoe je een website project vanuit windows explorer kan starten. Erg handig.

Lees meer

Comments [0] | | #